Select Preferred Language:

Fältservice av hjulmätsystem

Fältservice av hjulmätsystem

Service av hjulmätsystem rekommenderas en gång per år för att säkerställa mätnoggrannheten och för att uppfylla kvalitetsstandarden ISO 9001.

Vi utför service på systemen I-track, Cam-aligner, Truckaligner och TruckCam.

I servicen ingår:

  • Kalibrering av mäthuvuden/kameror
  • Slitagekontroll av övrig mätutrustning (hjuladaptrar, mättavlor, mätlinjaler etc.)
  • Kontroll av programvaror och uppdatering vid behov

Kontakta fältservice

Telefon: 019-30 40 01
Telefontider: Mån–Fre 07.30–16.30
E-post: service@josam.se

Skicka förfrågan