Investeringskalkyl

Denna kalkylator ger en uppskattning om hur snabb återbetalningstiden är för hjulmätsystemet JOSAM i-track. För en mer detaljerad beräkning baserad på hur din verksamhet ser ut, kontakta någon av våra säljare för en diskussion.

500
2000
20
50
300
Total vinst per år:
Återbetalningstid i månader

* Undersökningar utförda av fordonstillverkare pekar på att cirka 2/3 av alla lastbilar är i behov av justering.
Kalkylen är baserad på mätning och justering av ett treaxligt fordon.