Hjulinställning

Katalog hjulinställning
i-track II

i-track II

DEN ENKLA VÄGEN TILL AVANCERAD HJULINSTÄLLNING

I-track II är vårt snabbaste hjulinställningssystem. Det kan mäta en 6×2-lastbil på mindre än 4 minuter och är särskilt lämpat för verkstäder med höga fordonsvolymer. Med I-track II kan du utöka ditt tjänsteerbjudande och därigenom förbättra din lönsamhet.

Snabbheten och designen kommer att effektivisera ditt arbetsflöde och öka din produktivitet och lönsamhet.